Welcome to my world of mosaic.

 My name is Aksel Strangstad and I have been doind mosaic now for 14-15 years. I admit that I am inspired by old greek and roman traditions, but I also try to explore new tecniques and bring the work a bit further by using different materials of glass and stone, - also in new combinations with each other. Finding new motives, inspired by nature and experiences from my travelling in my own country and abroad.

The purpose of my home-page is to show the work I`ve been doing through the years and inspire people to buy my pictures. To help this I will arrange an exibition in Steinbruddet Art&Craft Center in Oslo in May 2022. Also I plan to have a work-shop at the same place in September 2022. More information will come for that event.

Mitt navn er Aksel Strangstad og jeg har holdt på med mosaikk i 14-15 år- Jeg er inspirert av gammel gresk og romersk mosaikk, men prøver også å bringe teknikkene videre ved å bruke forskjellig materiale i kombinasjon med stein og glass. Også ta i bruk nye motiver inspirert av natur og inntrykk jeg høster på turer i inn- og utland. 

Hensikten med hjemmesiden er å vise mange av arbeidene jeg har gjort gjennom årene og inspirere til salg av bildene på utstillingen jeg nå skal ha i mai 2022 i Steinbruddet på Kalbakken i Oslo.

Jeg lager mosaikk-bilder og dekor med glass og stein.

Fiskemotiver er en av mine favoritter.

Jeg er inspirert av gammel gresk kultur.

Utgangspunktet har ofte vært klassiske romerske motiver

Å bringe gammel tradisjon, form og farve inn i vår tid.

Det er bit for bit og godt lim er viktig.

Det er viktig å ha en plan og et godt mønster å følge.

Helt enkelt inspirert av norsk natur, bit for bit.

I steden for kjøpte fliser laget jeg mine egne til kjøkkenet hjemme.

Det var viktig å velge riktige farger før bitene ble malt og limt på veggen.