Bildet er insprert av et maleri av en sildestim.

Bildet er laget i glass på glass med transperent effekt, Insprert av Deep Space photo fra Nasa`s Hubble Space telescope.